คนดีดี มีอยู่ทั่วไป ... สมัยนี้ยังมีไหมนะ ? ♫♪ #Piz