@mrsefitz @rmarriott1179 @mancityfitz they don't go....let alone stay till the end! #12pointsandnobodygoes