อ๊ากกกกกกกกกกกกก น่ีมันเด็กนักเรียนโรงเรียนไหนนิ๊?? จิไปขายขนมจีบ :3 ❤❤ #Luhan