(several hours ago) pero lumipad lang ang isipan ko