Από την Ελευθεροτυπία της 10ης Μαρτίου 2013:Μπανιστήρι...