แมว จิรศักดิ์ #เวทีสยามสแควร์ #นาว #เมื่อกี้ร้องเพลงเลิกรา #เพลงเก่ามากแต่เพราะเวอร์ #แดดร้อน #channelV