oke #pickone. mana yang lebih dapet karakter evil face???Haha;)) -hara