Special: The Born This Way Ball Tour #JustDance @ladygaga @mKiK808 @iamKevinFrey 
#BRAZIL - Porto Alegre