ก่อนไปฝากภาพไว้หน่อย ประเทศที่คนส่วนใหญ่โง่เง่าบัดซบ #redshirt เต็มประเทศ ;-)