0.5 Kilomaszyny: strategie, metody,   narzędzia  at #dwo