PROCLAMATION: This is the... @KTNKenya @CapitalFM_kenya @Citizentvkenya @K24Tv @NTVKenya @WhiteHouse