Makulay na naman ang buhay ng handouts ko...hahaha! :-D #MonetaryPolicy #BSP