@lunaking23 yay! at long last kompleto na miss. Ayun na yung dream love. ♥♥♥ happy.