ค้างไว้แค่นี้ก่อนนะ  #MGRR #MetalGearRising #raiden