@dinahhmite Kai from @TheEllenShow flew w/ @BrunoMars to Houston & was at the show! #RODEOHOUSTON