สไปร์เป็นสุนัขที่เฝ้าบ้านที่สุด ทุกคนจะคิดถึงแกเสมอ หลับให้สบายนะ #R.I.P  #รักและคิดถึง