Walang kulay na araw kapag wala ka #KCorny! #Futengineyen #Fugly #BnW