பக்தர்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்து வரும் கோவை கோணியம்மன் தேர்! Koniamman Temple Rath Yatra #festival in #Coimbatore