saw the #pattismith exhibit @AGO! Enjoyed her self portraits.