New #rasta #tiedye shirt, v-neck, women's size medium, $15 #hippie