แจโล่แกล้งกัน บังแด้สับสนกับชีวิต สรุปออบมีสติคนเดียว #เละเทะ #Weekly Idol - B.A.P