Adik nako kay Mika Reyes, ang cute cute niya talaga. :3 #Background