นี่อยากเห็นหน้าคนคิดperf.นี้มาก ออท.ครั้งหน้าเปลี่ยนเป็น internet war ver.jonginkyungsoo