ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang ,สจ.ธีรพล ศรีวงษ์,สุพจน์(แฮ็ก) มหัทธนสถิตย์ รองประธานกลุ่มพลังลำปาง,ตะวัน(เอ็ก) สีเสน ว่าที่รองนายก.ทม.พิชัยลำปาง ร่วมงานวันผู้สื่อข่าว ของชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง มีท่านธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคุณรัตนา ธนะคำ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวฯ ร่วมให้การต้อนรับแบบอบอุ่น