น.ส.นริสา(ปู) ทองประสิทธิ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก.ทม.พิชัยลำปาง,คุณตะวัน(เอ็ก) สีเสน ว่าที่รองนายกฯ ลูกชายของท่านสท.สมอาด สีเสน ขอโอกาสพวกเรา คนหนุ่มสาว รุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจ จะเข้าไปทำงาน เพื่อคนตำบลพิชัย เพื่อสังคมที่ดี เพื่อสังคมที่น่าอยู่ ของคนตำบลพิชัย เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา ให้กับทีมงานของกลุ่มพลังลำปาง ด้วยนะค่ะ