sa wakas natapos na rin ang lahat! >:) here's the last fruit of my 2-day labor. #OJT #Summer2013 #Virginia #Cebu