. @trompetero & @karenmartinez #redcarpet #elpaseo2 #miami 2013 @MiamiFilmFest #miamiff