Still have a few sequences left to shoot. Sino ang mga gising ngayon?