jak se slaví den, kdy konečně vyšlo sluníčko? Jedině se #Starbucks v ruce.