Varken in een bakkie - waar zouden ze 'm heen brengen? Het is toch nog geen kerst? (waarop men de biggen slacht)