This time around Jesper Anastasiadis from Feb 9 Toronto @TURISASOFFICIAL #GOG2013 #3400kmTrip #worthIt