รอบนี้แบบใส่เครดิต ตายแล้วไม่ได้ใส่เครดิตไปหลายรูป O<--<  #JUMPingtoThailand #แก้ตัวใหม่ #Credit