ล่าสุด!16.30น.ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ @Sukhumbhandp 406,706 นำ @PongsapatBKK 342,873