Συμπυκνωμένη σοφία @EVenizelos #EVenizelos #Venizelos #Pasok #sosialistes @pasok @MEGAMOU @MegaGegonota #mega_mou