#Nurses Kagabi ng 1 on 1 kami ni Cynthia. Girl talk. At matapos usapan namin. Ito siya ngayon.