Τα Φασιστόπουλα θα πάμε με φτερά
να πούμε μήνυμα που φέρνει τα σκατ...
#Vagos @Enetgr