แฟนสาวเราเอง!! ! #หืม 55 5' นั่งตัดรูปเซฮุนเล่น ทำเสร็จปรากฏว่าไม่เหมือนอิเน่เบย = .. = #โอเซฮุน #เซฮุน #sehun