ดึงอย่างแรงแต่มันไม่ออก แพคเข้าบริษัทไม่ได้.. #gif cr.Kmk_克里斯是哥哥呀