ความเปลี่ยนแปลงของ #Chanyeol ตั้งแต่แรกๆที่เปนแฟนพี่คริส จนถึงทุกวันนี้ เปลี่ยนไปขนาดไหน อยากรู้จัง พี่คริสมีวิธียังไง น้องยอลถึงได้น่ารักขึ้นทุกวันๆแบบนี้