Hello. Ang galing ng buhok ko. Inipitan ko lang bigla ng nagganto. xD HAHA