Someone's buzz for tomorrow night #whitenoise @Davinaaxx