แวะลงกลางทางที่คลองหลอดซื้อที่มาร์คหน้า พอกหน้าบำรุงผิวให้คุณพี่ คุณเพื่อน และตัวเอง สบายกระเป๋าจุงเบยยย -___-"