Det er litt kulturforskjeller mellom svømmehaller på østlandet og  vestlandet.