24FEB2014: #Astoria-Megler Bridge, heading towards #Washington state.