Reviewing..... Seryoso, gusto kong may masagot bukas  ☹ #Physics