La universitat no ha de ser cosa de rics. #28f #vaga28f #debtsentence