ไปรอสอบตั้งแต่ 9 โมงง จนบ่ายโมงครึ่ง สุดท้ายก็ไม่ได้สอบ แต่อ.ก็ไม่ได้ผิดนะ เพราะ....... สรุปตรูผิด? TOT