Deze iPod-bezitter had beter geen melding moeten maken van het feit dat hij verder geen speciale wensen had.