ในมือเค้านั้นมีดอกไม้  ในมือฉันนั้นว่างเปล่า  #ห้ะ  #ty #ig