Masakit isiping dahil sa isang pangyayari, hindi na kayo pwedeng maging katulad ng dati.

#missingyou</3